Συχνές Ερωτήσεις για τις Μαθησιακές Δυσκολίες

Πληροφορίες για αυτή την ενότητα, έδωσε η κυρία Καρνιαούρα, τέως υπεύθυνη του ΚΕΔΔΥ Χίου 

Μαθησιακές Δυσκολίες

Τι είναι οι μαθησιακές δυσκολίες;

Γιατί έχει το παιδί μου κάποιες από αυτές τις μαθησιακές δυσκολίες;

Σχετίζονται οι μαθησιακές δυσκολίες με προβλήματα κοινωνικότητας ή άλλους ψυχολογικούς παράγοντες;

Πως θα καταλάβω ότι το παιδί μου έχει μαθησιακές δυσκολίες

Τι πρέπει να κάνω αν διαπιστώσω ότι το παιδί μου έχει μαθησιακές δυσκολίες

Τι αλλάζει στον τρόπο εκπαίδευσης/εξέτασης του παιδιού μου αφού τεκμηριωθεί ότι αντιμετωπίζει μαθησιακές δυσκολίες

Το ότι το παιδί μου έχει μαθησιακές δυσκολίες σημαίνει ότι θα είναι «κακός μαθητής» και δε θα τα καταφέρει να σπουδάσει;

Που μπορώ να απευθυνθώ για πληροφορίες/βοήθεια;